Видовые лилии

IMG_2552 IMG_1908 IMG_0541
L. Cовича L.PARDALINUM
(Easter America)
L.LEICHTLINII (Japan)
IMG_2641 IMG_2005
L.HENRYI (China) L. REGALE (China)